fbpx
0722200875 info@preventimed.nl

De digitale weegschaal vergeleken met de DEXA-scanner

In vele leefstijlprogramma’s wordt de digitale weegschaal ingezet om een stappenplan of einddoel vast te stellen. Dezelfde weegschaal wordt vervolgens ingezet om progressie te meten. Maar hoeveel waarde kun je hechten aan deze waarden als deze niet correct blijken te zijn? In samenwerking met Body Workout Alkmaar heeft PreventiMed de uitslagen van de digitale weegschaal naast die van de DEXA-scanner van het medische bedrijf Hologic gelegd. DEXA wordt gezien als de gouden meetmethode om lichaamssamenstelling te meten. Lees meer over het gebruik van wetenschappelijk onderzoek met DEXA hier en hier.

Kenmerken van de digitale weegschaal

Digitale weegschalen zijn in vele varianten verkrijgbaar. Een aantal weegschalen beperkt zich tot het meten van het vetpercentage. Andere weegschalen geven aan het visceraal vet, de ruststofwisseling en de hoeveelheid vocht in het lichaam te kunnen meten. Digitale weegschalen werken met bio-impedantie. Kleine elektronische impulsen worden het lichaam doorgestuurd. De impulsen verplaatsen zich sneller door vetvrije massa dan vetmassa, dit resulteert in andere waarden.

Voor- en nadelen van de digitale weegschaal

Het grote voordeel van de digitale weegschaal is het gebruiksgemak. En hoewel de prijsverschillen tussen weegschalen groot zijn, kan iedereen in principe een variant aanschaffen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de nauwkeurigheid het grote nadeel wordt genoemd. De vochtbalans, maaltijdfrequentie en lichaamsbeweging vlak voor de meting zijn van grote invloed op de resultaten. Dit wordt ook aangeven op de website van TANITA. Dit is het merk waarvan wij een digitale weegschaal gebruiken bij ons onderzoek.

De onderzoeksopzet

2 dames en 5 heren worden kort achter elkaar gemeten met de DEXA-scanner van PreventiMed en een digitale weegschaal van fabrikant TANITA. De metingen vinden plaats in de ochtend én in nuchtere toestand. De deelnemers geven vooraf aan dat hun gegevens anoniem gebruikt mogen worden ter ondersteuning van het doorlopende onderzoekstraject van PreventiMed naar visceraal vet.

Resultaat digitale weegschaal versus DEXA-scanner

De algemene gegevens van de deelnemers. Het visceraal vet is gemeten met de DEXA-scanner van PreventiMed. Een waarde van onder de 100 cm2 wordt aangeraden bij zowel mannen als vrouwen.

Zowel sprake van onder- als overschatting van de vetmassa door de weegschaal

Bij 4 van de 7 deelnemers is er sprake van een onderschatting van de hoeveelheid vetmassa gemeten door de weegschaal. Bij 3 van de 7 personen is er sprake van onderschatting van de gemeten vetmassa. Met name bij testpersoon 4 is dat verschil opmerkelijk met 16%. Op basis van de resultaten van deze kleine onderzoeksgroep kan niet gezegd worden dat deze digitale weegschaal de vetmassa structureel onder- of overschat. Dit geldt ook niet als rekening wordt gehouden met een bepaald geslacht, vetpercentage of hoeveelheid visceraal vet.

Uiteraard zijn vergelijkbare onderzoeken gedaan met grotere groepen en met meer geavanceerde digitale weegschalen zoals de InBody770. Een recent onderzoek gedaan in Korea geeft aan dat de digitale weegschaal de vetmassa doorgaans het meest onderschat bij mannen met een lage BMI. Ook blijkt dat de digitale weegschalen onderling veel van elkaar verschillen, omdat de gehanteerde formules van de verschillende producenten van elkaar afwijken en bovendien geheim blijven voor onderzoekers.

Hecht niet te veel waarde aan metingen met de weegschaal

Het gegeven dat een elektronisch apparaat getallen voortbrengt, wil op basis van deze uitkomsten niet zeggen dat deze getallen de werkelijkheid weergeven. Het is dan ook niet aan te raden om het wel of niet slagen van een leefstijlprogramma of dieet te baseren op basis van metingen met een digitale weegschaal. Het geeft slechts een inschatting van de situatie en dat lijkt ons bij PreventiMed onvoldoende, helemaal als er zoveel waarde wordt gehecht aan de uitslag.

Digitale weegschaal versus DEXA-scanner vetmassa

Een overzicht van de totale vetmassa gemeten bij de deelnemers.

Digitale weegschaal versus DEXA-scanner percentages vetmassa

Een overzicht van de onderlinge verschillen in procenten tussen de gemeten vetmassa’s met de digitale weegschaal in vergelijking met de DEXA-scanner.

Pin It on Pinterest