fbpx

Onderzoek naar de waarde van BMI

De relatie tussen BMI, buikomvang en visceraal vet

Het onderzoek met de DEXA-scan

Waarom wordt BMI ingezet als het niets zegt over gezondheid? Het is de missie van PreventiMed om in Nederland aan te tonen dat het meten van buikomvang en het gebruik van BMI en buikomtrek leidt tot verkeerde adviezen. Internationaal is dit al aangetoond, maar er worden nog maar weinig gebruik van gemaakt. Dit is de voor PreventiMed de reden om dit ook in Nederland aan te tonen, door de BMI te vergelijken met het visceraal vet. Het visceraal vet is namelijk wel verbonden aan gezondheidsrisico’s.

Wie zoeken we en welke inzichten biedt de DEXA-scan voor u?

PreventiMed is op zoek naar mannen en vrouwen ouder dan 18 jaar die met de unieke DEXA-scanner hun visceraal vet nauwkeurig willen meten. De DEXA-scanner is de gouden standaard voor het meten van visceraal vet, het overige vet en de Lean Body Mass. Bij dit onderzoek ontvangt men een compleet DEXA-rapport met informatie over uw lichaamssamenstelling.  Hoe een meting verloopt is hier te lezen.

Wat vragen wij?

Wij vragen of wij anoniem uw gegevens over het visceraal, de buikomvang en de BMI mogen gebruiken voor het onderzoek. Voor het onderzoek wordt een eigen bijdrage gevraagd van €79,-. Tevens bieden wij de mogelijkheid om een vervolgmeting te doen tegen hetzelfde lage tarief. Ideaal om te meten welke effect een trainingsperiode of een periode van aangepaste voeding heeft op uw visceraal vet, spiermassa en vetmassa.

De beperkingen van BMI en buikomtrek

Bij het vaststellen van risico’s van overgewicht en obesitas in Nederland wordt nog veel waarde gehecht aan BMI, gewicht en buikomvang. Zo komt men volgen de NHG-standaard (Nederlandse Huisartsen Genootschap) in aanmerking voor een behandeling door de huisarts bij een verhoogd BMI (BMI hoger dan 25) én een ernstig vergrote buikomvang (mannen meer dan 102 cm, vrouwen meer dan 88 cm).

Het vasthouden aan BMI en buikomtrek als leidraad is opvallend, want de risico’s van overgewicht worden niet bepaald door de kilo’s maar door de aanwezigheid van het visceraal vet of orgaanvet. Teveel van dit vet leidt tot chronische ontstekingen en daaropvolgend een verhoogd risico op diabetes type-2, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker.

Buikvet is geen visceraal vet

Naast BMI wordt ook de buikomvang wereldwijd ingezet als richtlijn voor de bepaling van risico en overgewicht. Deze methode zegt iets over het buikvet. Maar buikvet is geen visceraal vet en is daarom slechts een indicatie of iemand wel of geen risico loopt.

Hoe wordt visceraal vet op een goede manier gemeten

Het nauwkeurig meten van het visceraal vet kan op verschillende manieren. Naast de kostbare opties CT-scan en MRI-scan, is ook de DEXA-scanner in staat om een onderscheid te maken tussen het viscerale vet en het veilige, onderhuidse vet rond de middel. In deze blogtekst wordt verder ingegaan op de reden waarom het belangrijk is om het visceraal vet nauwkeurig te meten en waarom buikomvang en de diverse digitale weegschalen niet leiden tot accurate metingen.

Bekijk ons prijsoverzicht of Neem contact op

Pin It on Pinterest