Skip to main content

Privacy

Privacyverklaring PreventiMed B.V.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die PreventiMed B.V. verwerkt van haar klanten.

Indien u bij PreventiMed B.V. komt voor een onderzoek, een training of advies, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Bedrijfsnaam

Dit is de privacyverklaring van PreventiMed B.V. gevestigd aan Helderseweg 54E te Alkmaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64244180. Voor vragen zijn wij bereikbaar via: 072-220 08 75 of .

Persoonsgegevens die wij verwerken

PreventiMed verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf vrijwillig aan ons verstrekt heeft:

 • Bij het inplannen van afspraak:
  Voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres
 • Bij het afnemen van een betaalde dienst:
  Adres, postcode (zie formulier pakketopties)
 • Bij het afnemen van een dienst:
  Geboortedatum, woonplaats en overige niet medische persoonsgegevens (zie formulier persoonsgegevens)
 • Bij het doen van een (proef)training EMS:
  Gezondheid gerelateerde vragen (zie formulier toestemming EMS) en observaties van de medewerkers van PreventiMed B.V. over voortgang, klachten en wensen
 • Bij het afnemen van een DEXA-scan:
  Resultaat DEXA-scan

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De observaties (over uw voortgang, uitgesproken klachten en wensen) die de medewerkers van PreventiMed B.V. doen tijdens het aanbieden van onze diensten worden genoteerd in uw profiel. Deze notities worden gebruikt om de dienstverlening richting de klant te personaliseren en te verbeteren. De gegevens worden opgeslagen in het systeem van Control Plus, een online ledenadministratiesysteem. PreventiMed B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met Control Plus afgesloten. Hierin staat onder andere dat zij een geheimhoudingsplicht hebben en dat de data worden vernietigd indien wij de overeenkomst met Control Plus beëindigen.

Verwerking medische gegevens ten bate van EMS

De medische gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt heeft over uw gezondheid en fysieke gesteldheid via het formulier "Toestemming EMS", worden gebruikt om onze trainingen aan u te optimaliseren. Zonder deze gegevens kunnen wij voor de veiligheid van de klant, onze trainingen niet aanbieden.

PreventiMed B.V. benadrukt dat zij niet aansprakelijk is voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan als gevolg van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen of medicijngebruik. Indien u niet meer actief gebruik maakt van de trainingen van PreventiMed B.V., verwijderd PreventiMed B.V. uw medische gegevens na 1 jaar uit ons administratiesysteem.

Ter verantwoording van ons handelen en/of vanwege statistische doeleinden worden uw medische gegevens 15 jaar opgeslagen in ons papieren archief. Indien u toestemming heeft gegeven, worden uw gegevens voor wetenschappelijke doeleinden niet langer dan 15 jaar anoniem gebruikt. Al uw gegevens zijn opvraagbaar en worden volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) na 15 jaar verwijderd.

Verwerking medische gegevens DEXA

Het resultaat van uw DEXA-scan wordt anoniem opgeslagen door PreventiMed B.V.. Alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven, kan PreventiMed uw medische gegevens maximaal 15 jaar anoniem gebruiken voor onderzoek. Al uw gegevens zijn opvraagbaar en worden volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) na 15 jaar verwijderd.

Alleen via een gecodeerd document en een uniek DEXA-nummer, kan de herkomst van de DEXA-scan herleid worden. Op verzoek kunnen wij het resultaat van de DEXA-scan volledig verwijderen uit onze database.

Het doel en de basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PreventiMed B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken en/of wijzigen van afspraken
 • U op de hoogte te houden van uw vorderingen
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of te verbeteren

Bewaarperiode persoonsgegevens

Categorie

Bewaartermijn

Reden

 • Lidnummer
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Telefoon
 • E-mail
 • Afgenomen diensten

Maximaal 1 jaar na de levering van een dienst of na het aflopen van een abonnement.

Indien u met ons contact opneemt met vragen of opmerkingen, zullen wij uw gegevens alleen gebruiken om te reageren in relatie tot uw vraag of verzoek.

 • Facturen, financiële gegevens

Maximaal 7 jaar

In geval van controle door de Belastingdienst.

 • Adres
 • Postcode
 • Overige persoonsgegevens (zie formulier persoonsgegevens)
 • Observaties van de medewerkers van PreventiMed B.V.

Maximaal 1 jaar na de levering van een dienst of na het aflopen van een abonnement.

In principe wordt alle overige informatie verwijderd uit het online-systeem bij opzegging van het lidmaatschap.

Uw persoonsgegevens worden maximaal 15 jaar bewaard in het papieren archief van PreventiMed B.V. (zie bovenstaand voor toelichting).

 • Medische gegevens (zie formulier toestemming
 • EMS) Medische gegevens (DEXA)

Maximaal 15 jaar

Uw medische gegevens worden maximaal 15 jaar schriftelijk bewaard in het papieren archief van PreventiMed B.V. (zie bovenstaand voor toelichting).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PreventiMed B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PreventiMed B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrieven van PreventiMed B.V.

Zowel via de website van PreventiMed B.V. als via het formulier Persoonsgegevens kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief maakt PreventiMed B.V. gebruik van Mailchimp. PreventiMed B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met MailChimp afgesloten.

MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief ziet u de 'uitschrijf' link. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van PreventiMed B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers en de bezochte pagina's. PreventiMed B.V. heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Het delen van gegevens is uitgeschakeld. Tevens maakt PreventiMed B.V. geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookie.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PreventiMed B.V. Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u bij ons op verzoek de persoonsgegevens kunt inzien en/of dat wij uw gegevens aan u overdragen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PreventiMed B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Hits: 7057